Tegeleme nii eluhoonete kui ka büroo- ja tootmishoonete ning avaliku sektori hoonete renoveerimise ning ümberehitamisega.

 Eramajad ja kortermajad:

Teostame sanitaarremonti kui ka täielikku renoveerimist ja ümberehitustöid eramutes ja kortermajades. Oleme heaks partneriks näiteks kortermajade fassaadide- ja trepikodade renoveerimisel ning hoone akende ja katuse vahetamisel.

Bürood, tootmishooned ja avalik sektor:
Arvestades paljusid väliseid tegureid, mis mõjutavad pidevalt nii ärisektorit, kui ka omavalitsusi, oleme kogu oma tegutsemisaja vältel olnud kaasa mõtlevaks partneriks erinevatele üksustele. Aitame kohandada büroohooneid vastavalt muutunud vajadustele ning oleme tihti olnud peatöövõtjaks koolide, lasteaedade ja teiste omavalitsuse haldusalasse kuuluvate avalike hoonete renoveerimisel.