Mingit kaupa või teenust ostes saab inimene kogemuse võrra rikkamaks. Eelneva ostu- ja ekspluatatsioonikogemusega inimene ei vali endale tavaliselt kaupluse kõige odavamaid kingi. On ju aja jooksul välja kujunenud mingi mõistlik kriteeriumide süsteem, millele soetamist väärt kingad vastama peavad.
Täiesti üllatuslikult saab ehitaja valikul tihti ainukeseks otsustajaks pakutava teenuse odav hind. Ilmselt on põhjuseks siin asjaolu, et paljudel inimestel puudub ehitusteenuse ostmise kogemus. Ka hind võib valiku aluseks sobida aga siis tuleb jälgida, et kõik muud vajalikud tingimused oleks kõigil partneriks pürgijatel võrdselt täidetud.
Järgnevalt neis vajalikest tingimustest:
– Ehitaja piisavalt hea majandusseis – tark on enne lepingu sõlmimist nõutada infot partneri majandusseisu ning võimalike (makse)võlgnevuste kohta. Mõistlik on valida partner jätkusuutlike firmade seast kes oleks võimelised tulevikus ka garantiikohustusi täitma.

– Piisav kogemustepagas – hea oleks eelnevalt veenduda, et partnerfirma omab küllaldaselt kogemust plaanitava ehitusprojekti läbi viimiseks. Kui ehitusfirma on noor siis on tema poolt teostatud tööde nimekiri lühike, s.t, et firmal kogemus praktiliselt puudub. Seevastu aga noore firma töötajad võivad oma kogemuste ja oskuste poolest silmapaistvad olla.

– Töötajad ja firma struktuur – soovitav on tutvuda tulevase partnerfirma ülesehituse, juhtimisstruktuuri ning vastutajatega.

– Ehitusaegne kindlustamine – kasulik on ehitajalt nõuda ehitusaegset kindlustust kõikide riskide vastu (CAR kindlustus). See peaks ära katma ka võimalikud kolmandatele isikutele tekitatavad kahjud ning laienema ka garantiiajale.

– Tagatised – keerukamate ja/või mahukamate tööde puhul on õigustatud ka tagatiste nõudmine panga garantiikirja vormis ehituse garantiiajaks. See tagab ehituse tellija nõuet garantiitööde tegemiseks.

– Ehitustähtaeg – et ehitise valmimisega seotud plaanid liiga optimistlikud ei saaks, on kasulik veenduda ehitaja lubatud tähtaja reaalsuses. Iga ehitise valmimiseks on oma optimaalne tähtaeg. Liigne kiirustamine teeb protsessi küllaltki närviliseks ja võib kaasa tuua (peidetud) puudjääke kvaliteedis. Ehitajatele on ka teada, et valutööde puhul ei huvita betooni mitte üks tera kui kiire sul on. Tema saavutab oma tugevuse ikka sama aja jooksul.

– Ehitusleping – kuna ehitus on protsess, kus kõiki töö käigus üles kerkivaid probleeme (eriti vana ümbertegemisel) on pea võimatu ette näha siis peab ehitusleping sätestama reeglid üleskerkivate probleemide ning vaidlusküsimuste lahendamiseks. See aitab töö teostamist ka plaanitud ajalistes raamides hoida. Nõrk leping annab hulgaliselt erineva tõlgendamise võimalusi ning pole kasulik kummalegi poolele.
Oma ehituspartneri valimisel on kasulik ülaltoodut silmas pidada. Kindlasti kätkeb ehituslepingu sõlmimine endas teatud ärilise riski võtmist aga hoolika ettevalmistuse käigus on ohte võimalik minimiseerida.
Õnneks on olemas ka spetsialistid kes soovi korral ehitajate valiku tellija eest ära teevad. Siiski soovitan tellijal valikust ka ise osa võtta, et näiteks hinnata kui paindlik ja koostöövalmis on ehituspartner tellija soovide muutumise korral. Oma kodu rajamise puhul on see väga oluline.

Jääb üle vaid soovida:
Langetage õigeid otsuseid!