Tänapäeva ehituses, aga ka kogu ettevõtluskeskkonnas üldse on üheks põhiprobleemiks ja ärilise edu aluseks eristumine. Oma eristumise põhifaktoriteks näeme tulevikus järgmisi punkte:

1) Ettevõtte orienteeritus välisturgudele.

2) Oma ehituskaadri (objektitööliste) olemasolu.

3) Olla usaldusväärne, kompetentne ja lojaane partner oma tellijatele ja koostööpartneritele

4) Kõrge organistasioonikultuur ja hea organisatsioonisisene kommunikatsioon.